Toka jonë http://mediapress.al/wp-content/uploads/2020/07/toka-jone-3.jpg

Hapet thirrja për aplikime për grante dhe subvencioneMinistri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Besian Mustafa ka ftuar fermerët të aplikojnë për masat e agro-përpunuesit dhe bizneset rurale për disa masa të Programit të Zhvillimit Rural 2020-21 dhe për të gjitha masat e Programit për Pagesat Direkte për vitin 2020, me një buxhet prej gjithsej 53 milionë eurove.

Këto dy programe kanë për qëllim mbështetjen e aftësisë konkurruese të sektorit agro-rural, rritjen e prodhimit dhe të produktivitetit në bujqësi, përmirësimin e sigurisë së ushqimit, përdorimin e teknologjisë moderne, diversifikimin e aktiviteteve në ferma dhe biznese rurale, mbrojtjen e mjedisit dhe të resurseve natyrore, krijimin e vendeve të punës dhe përmirësimin e bilancit tregtar të produkteve bujqësore dhe ushqimore.

“Me qëllim të rritjes së transparencës dhe menaxhimit më të mirë të zbatimit të këtyre dy programeve, si dhe duke marrë parasysh situatën aktuale me pandeminë COVID-19 e cila e ka vështirësuar situatën ekonomike të fermerëve dhe bizneseve agro-rurale, kemi ndërmarrë disa hapa që të lehtësojmë procesin e aplikimit”, deklaroi Mustafa.

Por, çka përmbajnë masat:

Tek Programi i Zhvillimit Rural:

• Në bashkëpunim më Bankën Botërore dhe duke përfituar nga përvojat e tyre globale, kemi zhvilluar aplikimin tërësisht online për grante, gjë që rritë transparencën dhe barazinë në miratim të aplikacioneve, përmirëson menaxhimin e granteve dhe ndihmon në menaxhimin e pandemisë COVID-19;

• Të gjithë përfituesit e të gjitha granteve për periudhën 2020-21 do të përfitojnë 50% paradhënie, me garancion bankar, duke rritur kështu likuiditetin dhe mundësinë për të investuar në biznese agro-rurale;

• Për të ju përshtatur kalendarit sezonal në bujqësi, Programi i Zhvillimit Rural 2020-21 do të këtë më shumë se një thirrje, duke filluar sot me këta sektorë:

– MASA 101: investimet në pasuritë fizike në ekonomitë bujqësore – sektori i prodhimit të pemëve drufrutore dhe pemëve arrore si dhe serrave;

– MASA 103: investimet në pasuritë fizike në përpunimin dhe tregtimin e prodhimeve bujqësore – përpunimi i qumështit, përpunimi i mishit, përpunimi i pemëve dhe perimeve dhe prodhimi i verës;

– MASA 302: diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve – bletaria, prodhimi dhe promovimi i mjaltit, përpunimi i prodhimeve në fermë, zhvillimi i aktiviteteve artizanale, rritja e shpezëve për vezë dhe për mish; dhe

– MASA e ujitjes së tokave bujqësore;
Në muajt në vijim, do të shpallim thirrje tjera për grante deri sa të përfundon buxheti i planifikuar për periudhën 2020-2021.

Tek Programi i Pagesave Direkte, kemi reduktuar një numër të konsiderueshëm të dokumentacionit që kërkohet për aplikim, duke lehtësuar kështu në masë të konsiderueshme kompletimin e dosjes për aplikim e po ashtu edhe procedurat e pranimit te aplikacioneve në drejtoritë komunale përgjegjëse për bujqësi.

Risitë e Programit për Pagesat Direkte, pra subvencionet, për vitin 2020 janë:

• Subvencioni për lopët dhe buallicat qumështore është rritur nga 70 në 85 euro për krerë;

• Subvencioni për delet dhe dhitë është rritur nga 15 në 20 euro për krerë;

• Subvencioni për frutat e mjedrës të dorëzuar apo shitur është rritur nga 8 në 12 cent për kilogram;

• Subvencioni për perimet që kultivohen në ambiente të mbrojtura, pra serra, është rritur nga 300 në 450 euro për hektar për të përkrahur bujqësinë
intensive;

• Subvencioni për therjet e raportuara të gjedhit në thertore të licensuara me standarde është rritur nga 50 në 75 euro për krerë;

• Subvencionimi për herë të parë për bimët mjekësore dhe aromatike (BMA), në vlerë prej 450 euro për hektar.

Ky sektor ka treguar potencial të shkëlqyeshëm për eksport duke ndihmuar në zbutjen e bilancit negativ tregtar të vendit tonë.

“Bazuar në trendët e viteve të kaluara, presim që me këto 53 milionë euro të financojmë rreth 865 projekte të granteve dhe rreth 47.000 subvencionime. Kjo thirrje për aplikim për Programin e Zhvillimit Rural, pra për grante, do të jetë e hapur nga sot më 20 korrik deri më 20 gusht 2020 me rikujtimin që do të ketë edhe thirrje tjera për grante deri në shfrytëzimin e buxhetit deri në dhjetor të vitit 2021. Thirrja për aplikim për Programin e Pagesave Direkte, pra për subvencione, do të jetë e hapur nga sot më 20 korrik deri më 14 gusht 2020. Ftojmë të gjitha komunat që gjatë kësaj periudhe të ju ofrojnë përkrahje maksimale drejtorive të tyre të bujqësisë në menaxhimin e procesit të pranimit të aplikimit nën protokollin e menaxhimit të COVID-19. Të gjitha informatat e nevojshme për aplikuesit mund të gjinden në faqen e internetit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (mbpzhr-ks.net) si dhe në faqen e internetit të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë (azhb-ks.net)”, tha më tutje Mustafa.

Të fundit

Platforma ‘agromarket ks’ pasuron tregun e blerjeve online në Kosovë

Projekti më i ri digjital që ndërlidh konsumatorët në mbarë Kosovën me fermerët dhe përpunuesit e produkteve ushqimore nga komunat Gjakovë, Suharekë, Shtërpce dhe Partesh lansohet së shpe

Mundësi për fuqizim të bujqësisë

Me qëllim të promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës ekonomik rural në Kosovë, projekti “Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Gjithëpërfshirës Ekonomik Rural” (SIRED) s

Ideja brilante e fermerit për ta bërë më të mirë vitin 2020

2020 ka qenë një vit mjaft i tmerrshëm pa marrë parasysh se ku jetoni. Trazirat politike, padrejtësitë shoqërore dhe natyrisht pandemia në të gjithë botën, po kontribuojnë në një ndjenj

Mbi 260 hektar me grurë janë korrur në Deçan

Mbi 260 hektarë më grurë janë korrë këtë vit në Komunë e Deçanit , në ketë fushë llogaritët të jetë vit i bereqetshëm kështu tha drejtori i Bujqësisë z.Rifat Stojkaj. Stojkaj tha s

Shënohet dita e shalqirit dhe patates

Komuna e Vitisë, konkretisht Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në bashkëpunim me organizatën IKC edhe sivjet ka bërë promovimin e kulturës bujqësore të shalqirit duke shën

Ndryshimi i klimës mundëson në Evropë kultivimin e bimëve ekzotike

Ndryshimet klimatike po u sjellin fermerëve evropianë humbje për shkak të thatësirës. Por temperaturat e larta mundësojnë edhe kultivimin e frutave ekzotike. Vera më të nxehta, stuhi të më

Info Tjera